06.03.2015

Det sekulære og dekadente Vesteuropas forfald?

”Vi har mistet det mest dyrebare – sansen for hvem vi er.”

– Sådan skrev Mikael Jalving på sin blog i Morgenavisen Jyllands-Posten forleden. Samtidig fortsætter han med at fastslå, at vi alle er Svenskere – multikulturalister med en ideologiseret evne til at benægte eller fortie konflikter og spændinger i et samfund mod indre opløsning. Det er hårde ord, men også ord, der maner til eftertanke her i det gryende Danske forår.

Svage og eftergivende Vestlige ledere
Når vi alle karakteriseres som Svenskere, så betyder ”alle” i den sammenhæng det officielle Danmark – altså de politisk korrekte meningsdannere, der sidder på den politiske magt i landet. Selv om der i forlængelse af de tragiske terrorbegivenheder i København er gjort meget for at samle Danskerne og for at gøre de ledende politikere til de figurer, der skal samle folket, så er den triste kendsgerning, at befolkningen er delt. Delt mellem de mange, der føler en reel angst for alt det, der sker med vores land og vores kultur i disse år, og så det mindretal, der sidder på den offentlige meningsdannelse.

Det er alle dem, der har et medansvar for tingenes tilstand, og som stædigt og vedholdende bliver ved at foregøgle den Danske befolkning, at den terror og destabilisering af vores demokratiske samfund, vi er vidne til, er nogle få galninges værk. Galninge som intet har med Islam at gøre, selv om de dræber i profetens navn (!).

Den ene Danske og Europæiske toppolitiker efter den anden står frem på diverse medieplatforme og slår fast med syvtommersøm, at Islam hører hjemme i Europa, at Islam er en fredens religion, at vi skal leve side om side i gensidig respekt for hinandens værdier, og at vi i øvrigt i den frie verden ikke vil rokke os en tomme af angst for terror.

– Samtidig med at vi rokker os og rokker os (!).

http://denkorteavis.dk/2015/det-sekulaere-og-dekadente-vesteuropas-forfald/