12.03.2015

Sensationelt: Samtlige Danske partiers vælgere har i dag et flertal, der ønsker en stram udlændingepolitik.

En ny meningsmåling har spurgt vælgerne om deres holdning til reglerne for indvandringen fra ikke-Vestlige lande. Mener de, at reglerne bør strammes? Mener de, at reglerne er passende? Eller mener de, at reglerne bør lempes? (Norstat/Altinget)

Hele 50 procent svarer, at reglerne bør strammes. 28 procent svarer, at de er passende. Kun 9 procent vil have dem lempet. Det er opsigtsvækkende, at så få mennesker ønsker en lempelse. Færre end hver tiende.

De eksisterende Danske regler går jo ellers for at være stramme sammenlignet med andre lande. Flere af partierne i Folketinget har en politik, der vil lempe reglerne. Men vælgerne siger altså ganske eftertrykkeligt, at hvis der skal ændres i reglerne, så skal det være i retning af en yderligere stramning.

http://denkorteavis.dk/2015/en-sensation-samtlige-danske-partiers-vaelgere-har-i-dag-et-flertal-der-onsker-en-stram-udlaendingepolitik/