05.05.2015

"Halvmåne og Hagekors"

Antisemitismen er steget stærkt i Europa. To Tyske forskere har forsøgt at spore denne Antisemitisme i den meget roste bog ”Halvmåne og hagekors”.

Bogen lægger stor vægt på den tætte forbindelse mellem Nazityskland og fremtrædende skikkelser i de Arabiske lande.

Stormuftiens forbindelser til Naziledelsen
Nazisternes Jødeforfølgelser i 1930′ernes Tyskland medførte et stigende antal Jøders udvandring til Det Britiske mandatområde i Palæstina, hvilket den magtfulde Stormufti i Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, var utilfreds med. Husseini roste i 1933 det nye styre i Tyskland for dets Anti-Jødiske politik, men bad det om at undlade at sende deres Jøder til Palæstina.

Husseini mødte Hitler i november 1941, hvor Hitler erklærede, at Tyskland ville ødelægge det Jødiske element i den aAabiske verden. Der udvikledes et tæt samarbejde mellem Husseini og flere højtstående Nazister. De værdsatte hans indsat for Det tredie Rige og tildelte ham status som ‘æres-Arier‘.

Husseini blev gode venner med blandt andre Heinrich Himmler, Adolf Eichmann og Joachim von Ribbentrop. Himmler skrev i november 1943 til Stormuftien om “den naturlige alliance, der eksisterer mellem det Nationalsocialistiske Stortyskland og al verdens frihedselskende Muslimer”.

http://denkorteavis.dk/2015/halvmane-og-hagekors/