07.05.2015

Verdens største under.

Det er en kamp i tiden, hvor Djevelen gjør alt for å lamme menigheten, skape forvirring, opprør, splittelse og verdslighet. Mens Guds plan er, at Menigheten skal komme inn i Guds plan og fylde.

  «Hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli gjort kjent for maktene og myndighetene i den himmelske verden.» Efes 3:10.


I Ronald Fangens salme synger vi:
«Guds menighet er verdens største under!
Mens verdens skikkelse i hast forgår,
er Kristus i all evighet den samme,
og fast hans rike på sin klippe står.
Mens verdens riker stiger og de synger,
går kirken mot fullkommenhetens vår.»

Når Gud handler, skjer det gjennom menigheten. I Efeserbrevet leser vi om menigheten, som Kristi kropp (2:21–22) og Guds kanal for Hans kraft og herlighet.

I den gamle Pakt var Tempelet stedet for Guds manifesterte nærvær, mens i den nye Pakt er stedet menigheten. Og vi kan lese, at den nye Pakts herlighet er større enn i den gamle Pakt ( 2 Kor 3:7–11).

Ved den lokale menigheten i Jerusalem ble Evangeliet først gitt ut. Vi ser, hvordan menigheten i Antiokia sendte ut Paulus, som rystet hele Romerriket med Evangeliet.

Jeg håper, du har tro på din lokale menighet og har funnet din plass. Det er en kamp i tiden, hvor Djevelen gjør alt for å lamme menigheten, skape forvirring, opprør, splittelse og verdslighet. Mens Guds plan er, at menigheten skal komme inn i Guds plan og fylde.

http://www.dagen.no/Inspirasjon/andakt/Verdens-største-under-194343