09.06.2015

Digital arv: Sådan sletter du afdødes konti og profiler på nettet.

Som efterladt kan du have et ønske om at få slettet en afdød persons profiler og konti på nettet. Men det er ikke altid nemt og kan kræve tålmodighed.

Se her, hvordan du gør på udvalgte internetsider.

http://taenk.dk/gode-raad/tema/tema-digital-arv/digital-arv-saadan-sletter-du-afdoedes-konti-og-profiler-paa-nettet