20.07.2015

Armenernes
 stille flukt fra Irak.

Korset står der for å
 beskytte landsbyen mot ondskapen, som herjer i regionen. Men én for én forsvinner landsbybarna fra den Kristne landsbyen på grensen
 mellom Irak og Tyrkia. 

  Ved en liten bakketopp overfor landsbyen Karavila reiste befolkningen et Kors tidligere i år, etter at Islamsk Stat (IS) hadde rykket frem og inntatt Kristne landsbyer lenger sør i området nord og øst for Mosul.

– Vi reiste Korset, for at det skulle beskytte oss, sier Gorgis Askender Zado, ordfører i den lille landsbyen ved Khaburelven, en sideelv mellom Irak og Tyrkia, som også utgjør den fysiske grensen mellom de to landene.

http://www.dagen.no/Nyheter/folkemord/Armenernes
-stille-flukt-fra-Irak-224657