07.07.2015

Bibelcamp – Israels eksil og profetane.

Det kan seiast mykje om dagens ferie- og fritidskultur, og denne har mange negative trekk ved seg åndeleg sett. Men med tanke på det, som skjer i Kristen-Noreg på sommartid, er det mykje positivt å seia. 

  Det skjer mykje i Kristen-Noreg om sommaren i landet vårt no for tida. Det er arrangement for alle aldersgrupper og av alle typar. Ved at ferie- og fritidskulturen både har endra seg og auka kolossalt dei seinare åra, har også det Kristne Sommar-Noreg endra seg nesten tilsvarande.

http://www.dagen.no/Meninger/Innspill/Bibelcamp-–-Israels-eksil-og-profetane-218553