22.07.2015

Konsert
 eller lovsang på sommerstevner?

Stadig flere Kristne sommerleirer arrangerer konserter som avslutning på en møtedag. Hos KRIK, derimot, er det ingen deltagere, som etterlyser rene konserter. 

KRIK's hovedleir ARENA samler 16 til 22-åringer til sommer og sol ved Kristiansand i begynnelsen av august. Som de fleste leirene til KRIK er dette en populær begivenhet.

http://www.dagen.no/Nyheter/musikk/Konsert
-eller-lovsang-på-sommerstevner-225524