18.08.2015

Gud, vær mig synder nådig! - Luk 18:13.

Fra Nordsjaellandsvalgmenighed.dk/
Uge 34 - 2015.

Det er fallitbønnen. Men det er også frelsesbønnen. Uden den er du fortabt. Med den når du målet. Derfor sætter Satan alt ind på, at bønnen aldrig skal blive din hjertebøn.

Han har intet imod, at du er åndelig interesseret og er en Kristen i andres øjne. Så længe du ikke er gået fallit med alt dit eget, så Jesus kan frelse dig som fortabt, er du stadig hans ejendom.

Det er anderledes den dag, du må slå dig for brystet og sige til din Frelser: Gud, vær mig synder nådig. Den dag er der plads til en hel og fuld frelse i dit hjerte.

Har du modtaget den, gør Satan alt, for at du på ny skal kredse om alt, hvad du skal være og gøre som Kristen. Han vil, at du skal sammenligne dig med andre og ikke spejle dig i de mange Bibelord, som dømmer dig.

Han vil flytte dig fra tolderpladsen til farisæerpladsen. Lykkes det, har du tabt alt. Bliv i virkeligheden, som den er: Selv det bedste hos dig og mig er besmittet og mærket af synd. Den eneste, som ikke er det, er Jesus.

Står vi for Ham i vores elendighed, frelser Han os helt og fuldt. Det er Kristenlivets begyndelse, fortsættelse og fuldendelse.