01.09.2015

Jesus er Herre.

Fra Skriften.net.
Af Nicki Andersen.
1. september 2015.

"Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden".  (1 Kor 12:3).

De fleste har nogenlunde begreb om Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus, men Helligånden er for mange noget sværere at forklare og definere. Det hænger til dels sammen med, at Helligånden ikke taler af sig selv, men forkynder det, han hører af Faderen og Sønnen (Joh 16:13-15).

Helligånden vil bringe budskabet om Jesus Kristus ind i menneskers liv. Derfor overbeviser Han om, at synd har sin rod i vantro, at fuldkommen retfærdighed kun kan blive skænket et menneske af Gud selv gennem Jesus Kristi lidelse, død og opstandelse, samt at Djævelen og al hans væsen er blevet dømt (Joh 16:8-11).

Lader man sig overbevise om Helligåndens budskab, så bliver man født på ny, for da tager man imod Jesus Kristus. Alligevel spørger mange sig selv: ”mon jeg har Helligånden”? Ja, uden Ham kan du ikke være Kristen.

Paulus fortæller, "men uden Helligånd driver vi viljeløst til de stumme afguder" og fortsætter med dagens vers: ”Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden”.

Så næste gang tvivlen melder sig, og spørgsmålet popper op: ”har jeg mon Helligånden?”, så må du vide, at du finder svaret i, om Jesus Kristus er Herre i dit liv eller ej.