01.09.2015

Nå er det bare 28 dager igjen til den siste blodmåne.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
1. september 2015.

Mange tror, at en astronomisk hendelse kalt "fire blodmåner" er et budskap fra Gud. En "blodmåne" er en full måneformørkelse. Og fire av disse på rad, kalles for en "Tetrade".

Når de har inntruffet på Jødiske høytidsdager, har det skjedd samtidig med store historiske begivenheter, som f.eks. Seksdagerskrigen i 1967.

Fire blodmåner samtidig med Jødiske høytider har skjedd bare tre ganger i løpet av de siste 500 årene.

1492-93: Spanias fall, Jødene utvist, Columbus oppdager Amerika.
1949-50 : Følger deklarasjonen av Israel som nasjonalstat.
1967-68: Seksdagerskrigen.

Dette er ikke noe, som "religiøse fanatikere" har funnet på og satt sammen. Det er bekreftet av NASA. Du kan selv sjekke på NASA's web-sider. Her kan du finne datoene for det, som allerede har skjedd. Og så kan du se datoene for det, som kommer til å skje.

Neste gang en slik Tetrade forekommer, startet 15. april 2014
15. April 2014 - Jødisk påske.
8. Oktober 2014 - Løvhyttefesten.
4. April 2015 - Jødisk påske.
28. September 2015 - Løvhyttefesten.

Det kan altså komme til å skje store og dramatiske ting i forbindelse med den siste av de fire blodmåner, som kommer 28. september 2015.

Jonathan Cahn tror, at Jesus kan komme igjen på den Jødiske dagen "Rosh Hasanah", som i år faller på den 14. september. "Rosh Hashanah", (som på Hebraisk betyr "head of the year"), er det Jødiske nyttår.

Det Bibelske navnet for denne Høytiden er "Yom Teruah", (som på Hebraisk betyr "day of shouting") eller "Feast of Trumpets", som vi kaller det. Denne dagen blåses det 3 x 33 ganger i basuner og en siste nummer 100, som er Guds basun.

14.september er også starten på et nytt jubelår og en ny 7 års "Shemitah" syklus.

1 Kor 15:51-52 :"Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet."

1 Tess 4:16: "For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp."