26.12.2013

- Bare folket kan stoppe skjendingen av Tempelhøyden

Det er en av veteranene i en jødisk organisasjon som forsøker å få endret lover som hindrer jøder i å besøke sin aller helligste plass, som sier dette. Forvalteren av stedet, den islamske Waqf, gjør hva de kan for å fjerne alle spor etter jødene på dette stedet, ifølge aktivistene. Antikviteter som finnes, blir systematisk ødelagt, og jødisk tilstedeværelse blir systematisk fornektet av dem som skulle forvalte og sikre stedet.

Til tross for at arkeologiske funn i rikelige mengder beviser jødenes rett til både Tempelhøyden og Jerusalem ellers, benektes dette på det hardeste av de muslimske myndighetene. Og presset av verdensopinionen som de er, løper israelske myndigheter ofte sine fienders ærend, hevdes det. Aktivistene har ikke mye tro på at en komité som Knesset nå har nedsatt, vil forandre mye på situasjonen. Komiteen selv mener det må et mye sterkere engasjement til for å stoppe den utviklingen som er i gang. Høytstående politikere må på banen, – også statsministeren selv.

http://sma-norge.no/?p=7875