22.12.2013

"Stille nat, hellige nat..."


1. Stille nat, hellige nat,
tavs er by og mark og krat,
kun i stalden de to holder vagt
over barnet i krybben lagt.
Sov i den himmelske ro!

2. Stille nat, hellige nat!
I sin time, forud sat,
lod Gud Herren nu underet ske;
vi fik nåde og frelse at se:
Jesus i menneskedragt.

3. Stille nat, hellige nat,
længst forjættet himmelskat,
som blev tilsagt af nåde blid
vore fædre i fordums tid:
bod for hvert menneskes nød.

4. Stille nat, hellige nat!
Markens hyrder vågned brat;
gennem englenes himmelske hær
lydt det toner fra fjern og fra nær:
Jesus, vor frelser, er født!