02.02.2014

Løfterne kan ikke svikte... 1. Løftene kan ikke svikte,
nei de står evig fast.
Jesus hvert ord har beseglet,
den gang hans hjerte brast.
Kor:

Himmel og jord skal brenne,
høyder og berg forsvinne.
Men den som tror skal finne,
løftene rokkes ei....

2. Gjør du som Abraham gjorde,
sku du mot himlen opp.
Mens du da stjerner teller,
vokser din tro, ditt håp.
Kor:

3. Tro når det mørkner på ferden,
solen ei sloknet har.
Kun noen timer -og siden,
stråler en morgen klar.
Kor:

4. Tro når deg verden forfølger,
med deg i ovnen går.
En lik en gudesønn herlig,
prøven du trygt består.
Kor:

5. Tro selv om vennene svikter,
tro når kun en står med.
Jesus din venn vil deg følge,
daglig med all sin fred.
Kor:

6.Tro under alt som deg møter,
snart du jo hjemme er.
Da skal for evig du skue,
det som du trodde her.
Kor: