26.08.2014

Hevder FN-skoler 
er overtatt av Hamas


En ledende Israelsk forsker påstår, at UNRWA-skoler er overtatt av Hamas-folk, som bruker skolene i krigen mot Israel.

I en rapport til FN, skrevet av seniorforsker ved Jerusalem Center for Public Affairs, Jonathan D. Halevi, konkluderes det med, at UNRWA-skolene for Palestinske flyktninger i Gaza er overtatt av Hamas-folk og er blitt et springbrett for terror.

Halevi hevder, at skolene ved en rekke anledninger i Gaza-krigen i sommer er brukt som våpenlager og utskytingsramper for raketter mot Israel.

Han krever, at FN setter i gang en uavhengig undersøkelse om dette for å sette en stopper for terroristenes bruk av UNRWA-skolene.

http://www.dagen.no/Nyheter/25/08/2014/Hevder_FN-skoler_
er_overtatt_av_Hamas-106599