27.08.2014

Myten om Israelsk okkupasjon.

Her hjemme i den Norske Midtøsten-debatten går begrepet okkupasjon igjen som et mantra. Begrepet brukes uavlatelig i kritikk mot Israel. 

Påstanden og beskrivelsen, som går igjen, er, at Israel ulovlig har okkupert Palestinske områder, og at dette er årsak til konflikten i Midtøsten.

http://www.dagen.no/Meninger/23/08/2014/Myten_om_israelsk_okkupasjon-105760