26.10.2014

Her er de nye Bibeltekster.

Hvad sker der, når gamle Bibeltekster oversættes til nudansk? Se tre eksempler fra Bibelselskabets nye oversættelse af Det Gamle Testamente og døm selv.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/2014-10-22/3-citater-fra-bibelselskabets-nyovers%C3%A6ttelse