20.10.2014

Jøde er det vanligste skjellsordet i Norske skolegårder.

Jødiske barn i Norge er redde på grunn av sin trostilhørighet, ifølge kilder i det Jødiske miljøet i Oslo.

- Nordmenn har mest Antisemittiske forestillinger i Skandinavia. Det er et sykdomstegn, advarer Ervin Kohn.

- Sammen med "homo" og "hore" er "Jøde" det vanligste skjellsordet i Norske skolegårder, sier Kohn, som er leder for Det Mosaiske Trossamfund.

Aftenpostens store artikkel søndag viser, at Antisemittismen i Europa øker, og at barn i Brussel må skjule, at de er Jøder.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Jode-er-det-vanligste-skjellsordet-i-norske-skolegarder-7750579.html