07.02.2015

Flere Kristne vil blive forfulgt i Danmark.

Flere Danskere vil i fremtiden melde klart ud om deres tro på Jesus og tage den fulde konsekvens, mener pressemedarbejder Michael Bobjerg.

Justitsminister Mette Frederiksen blev i januar konfronteret med, at Kristne asylansøgere med Muslimsk baggrund i stigende grad bliver udsat for overgreb på Danske asylcentre.

Havde det været en miljøminister, som var blevet præsenteret for overgreb på en truet dyreart, kan det godt være, reaktionen havde været mere markant end det spørgsmålstegn, der blev stillet ved, om disse asylansøgere nu virkelig havde lidt overlast.

http://www.kristendom.dk/kristendomsanalysen/forfulgte-kristne-er-ikke-en-truet-dyreart