30.05.2015

Hvordan ser Messias-troende Jøder på Israel og Endetiden?

Der, hvor vi Kristne er raske til å åndeliggjøre løftet om Abrahams tallrike etterkommere til stort sett å gjelde Hedningene, som kommer til tro på Kristus, skriver Kalisher, at dette enorme landområdet vil bli gitt til Abrahams etterkommere. 

Hvordan ser Messias-troende Jøder på Israel og Endetiden? Den Messianske Pastoren, Meno Kalisher, leder for «Jerusalem Assembly – House of Redemption», har utgitt en bok, som på Engelsk heter «Freedom in Christ. Understanding Paul`s letter to the Galatians.»

Selv om noe av det, han bringer til torgs, kan virke noe fremmed for oss med vår Skandinaviske «Pinseteologiske» bakgrunn, så gir han i denne boka et interessant innblikk i, hvordan han som Jøde ser Israel plassert i det profetiske Endetidsbildet.

Det er et syn, som ikke nødvendigvis deles av alle Messias-troende Jøder, men som nok er representativt for flere av dem.

http://www.dagen.no/Meninger/kronikk/Hvordan-ser-Messias-troende-jøder-på-Israel-og-endetiden-204199