29.05.2015

Kommer Almedalsveckan att gå upp i rök?

En hög Nato-officer har uttalat, att vi förmodligen har kriget över oss redan i sommar. Det är Ryssland/Ukraina-affären, som ligger till grund för det. Risken finns att Ryssland tar ett steg till och går in i ett av baltländerna (Nato-medlemmar).

I Natos artikel 5, den så kallade musketörsparagrafen (en för alla, alla för en), står, att om ett Nato-land attackeras är det att räkna som ett angrepp på hela alliansen.

http://www.d-intl.com/2015/05/25/kommer-almedalsveckan-att-ga-upp-i-rok/