31.05.2015

Facebook-jeget
 og syndsbekjennelsen.

Facebook-jeget kan gjøre oss til skuespillere. Det kan nesten bli en konkurranse i vellykkethet. Ikke alt bør brettes ut for mennesker. Men kan jeg snakke til Gud om … om det som er under streken? Og ikke bare om svakheter? Nei. Om synder? spør Egil Sjaastad.

Salme 32:1-5:11: "Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt 
og sine synder skjult!

 2Salig er det mennesket
 som Herren ikke tilregner skyld,
 som er uten svik i sin ånd.

 3 Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort
 mens jeg stønnet hele dagen.

 4For dag og natt
 lå din hånd tungt på meg.
 Min livssaft svant
 som i sommerens hete. 

 5 Da bekjente jeg min synd for deg
 og skjulte ikke min skyld.
 Jeg sa: «Jeg vil bekjenne
 mine lovbrudd for Herren.» 
Og du tok bort min syndeskyld.
 Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren!
 Bryt ut i fryderop, alle oppriktige av hjertet."

http://www.dagen.no/Inspirasjon/andakt/Facebook-jeget
-og-syndsbekjennelsen-203533