23.06.2015

Ødelæggelse i Sodoma og Gomorra.

Hundratals hus och affärsverksamheter har förstörts i Sodom och Gomorra, en fattig förort till Ghanas huvudstad Accra.

Bulldozrar, skyddade av säkerhetsstyrkor utrustade med tårgas, mejade ned byggnaderna för att ge plats för ett byggprojekt, som syftar till att hindra översvämningar i området.

En mer känd ödeläggelse i Sodom och Gomorra ska enligt första Mosebok ha skett, när Gud ville straffa de båda städernas invånare för deras syndfulla liv kring år 1 900 före Kristus.

Berättelsen om utplåningen av de båda tvillingstäderna återfinns också i Koranen. Enligt Första Mosebok inträffade den i Kanaans land, i ett område, som enligt vissa arkeologer, kan ha varit vid Döda havet i det nuvarande Jordanien.

http://www.dagen.se/%C3%B6del%C3%A4ggelse-i-sodom-och-gomorra-1.368518