29.06.2015

Passer Jesus ind i vore kirke af i dag?

Hva hadde skjedd, om den Jødiske mannen, som levde for 2.000 år siden, hadde kommet inn under denne gudstjenesten?

For ikke så lenge siden fikk jeg gleden av å feire en festgudstjeneste i Oslo domkirke.
Smekkfull kirke, fantastisk musikk, 
liturgisk presisjon og en passe intellektuell 
preken. Jeg liker domkirka.

Mens jeg satt der, under forgylte akantusranker og dekorerte hvelvinger, kom jeg til å undres over, hva som hadde skjedd, dersom Jesus hadde kommet gående inn i kirkerommet under denne gudstjenesten. Ikke Himmelens oppstandne allviter med rosa kjortel, men den J
ødiske mannen, som levde for 2.000 år siden, svett og alminnelig kledd, helt ut preget av sin tid og sitt sted. Hva ville han sett? Hva ville han forstått? Og ville han ant, at det var Ham vi feiret?

http://www.vl.no/meninger/spaltist/en-svett-jesus-her-1.370719