16.08.2015

Er frelsen sikker?

Fra Foross.no/
25. Juni 2015.
Av Arne Helge Teigen.

Mange Kristne sliter, fordi de ikke føler seg sikre på, at de virkelig er Guds barn. De har ikke det vi kaller frelsesvisshet. Disse trenger hjelp til å forstå, hva det vil si å være frelst, og de trenger hjelp til å se, at Jesus har gjort alt det, som er nødvendig, nettopp for å frelse dem. Da kommer også frelsesvissheten.

La meg si det med en gang: Din frelse er ikke avhengig, verken av dine følelser eller av, hva du utretter som Kristen. Det eneste, som gjelder, er det, Jesus, Guds Sønn, allerede har gjort for å frelse nettopp deg.

Bibelen lærer, at Gud la alle våre synder på Jesus, og at Han har gjort helt og fullt opp for dem, ved sin død og oppstandelse. Du skal ikke gjøre noe for å bli frelst. Jesus har gjort alt. Skal du få visshet om at akkurat du er frelst, er det helt avgjørende at du tar dette til deg.

Du blir ikke sikker ved følelser eller opplevelser. Du får heller ikke visshet ved å vurdere dine prestasjoner som Kristen. Vissheten kommer bare ved, at din oppmerksomhet festes på det, som Gud har sagt i sitt ord, om hva Jesu allerede har gjort for å frelse deg.

Du tror kanskje, at jeg med dette gir deg et råd, som jeg selv har funnet på. Men da tar du feil. Det rådet, jeg her gir, kommer fra Bibelen selv.

Du finner det i 1 Joh 5:11-13, der du kan lese følgende: "Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn."

Når frelsesvissheten kommer, blir det ofte slik, at det man før holdt frem for seg som gode grunner for å mene, at en ikke kunne være Kristen, i stedet tjener som gode grunner til å tro, at en virkelig er frelst.

Vissheten kommer, fordi du oppdager, at det er samsvar mellom det, du kan si om deg selv, og det Bibelen sier om Jesus. Et troende menneske har ikke noe annet å si om seg selv enn at han er en synder, som trenger Guds nåde. Bibelen sier på sin side, at frelsen nettopp er for syndere. Ditt vitnesbyrd om det selv passer sammen med det, Bibelen sier om Jesus.

Dette er uttrykt i Bibelen selv på følgende måte: " Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn." Rom 8:16.