11.08.2015

Hold dig til Skriften.

Fra Skriften.net/
9. august 2015.
Af Nicki Andersen.

"Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord." (Rom 10:17).

Troen er afgørende. Troen er forskellen mellem frelse og fortabelse, ikke troen i sig selv, men troens mål, troen på Ham, Gud har udsendt, Herren Jesus Kristus. Derfor kunne Paulus og Silas vidne for fangevogteren »Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst« (ApG 16:31).

Denne vigtige tro kommer af det, der høres. Derfor er Menigheden sendt ud med Evangeliet ”både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende (ApG 1:8), for hvordan skal mennesker ellers høre, hvis ingen prædiker (Rom 10:14)?

At man lytter til Evangeliet, frelser ingen, nej, man må høre det, så man tror det og får det ind i hjertet: ”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses (Rom 10:9).

At man hører, i stedet for at lytte, kommer kun i kraft af Kristi ord, det er en af grundende til, at Kirken holder sig til Skriften alene. De hellige Skrifter kan nemlig give mennesker visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus (2 Tim 3:15).

Bibelen er ikke bare en samling bogstaver ligesom verdens andre ’religiøse tekster’. Nej, Bibelen er Guds Ord, og det er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger (Heb 4:12).

Det udgår af Guds mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til Ham, men det gør Hans vilje og udfører Hans ærinde (Esaj 55:11).