10.08.2015

Uvanlige arkologiske funn gjør Israelske myndigheter ekstatiske.

Fra Israeltoday.no/
9. august 2015.

Alle byggeprosjekt i Israel må innledes med en grundig arkeologisk undersøkelse for å sikre. at ingenting av stor historisk verdi bebygges. Og det er nettopp det, som skjer, når arkeologer undersøker plasseringen av et ny førskole i Jerusalem.

Under de innledende gravearbeidene for den nye barnehagen i Arnona området i Jerusalem, avdekket tjenestemenn restene av et Jødisk rituelt bad (Mikveh) og tilstøtende vinpresse, som kan dateres tilbake til tiden for det 2. Tempelets periode.

Nå er det ikke uvanlig å finne slike arkologiske rester i Jerusalem og andre steder over hele dette landet. Overalt kan man finne faste bevis for det Jødiske folks eldgamle tilknytning til landet Israel. Det, som gjorde den nylige oppdagelsen så spesiell, var den høye kvaliteten på de mange inskripsjoner og malerier. Alle er blitt skrevet på Arameisk med hjelp av de skråstilte Hebraiske skrifttegnene, som var så vanlig på den tiden.

Moshe Tur-Paz, leder for Utdanningsadministrasjonen i Jerusalem kommune, sier, at - det arkeologiske og historiske område, som ble avdekket ,er av enorm betydning for vår identitet og får det Jødiske folk til å skinne enda klarere i historiens lys til våre forfedre i byen Jerusalem.

Vi vil opprettholde kontakten med Israels Oldsaksamlinger (Israel Antiquities Authority), og sammen skal vi undersøke, hvordan vi kan gi et pedagogisk og symbolsk uttrykk til oppdagelsen.

Royee Greenwald og Alexander Wiegmann, der leder utgravingen på vegne av "Israel Antiquities Authority", la til: Det er ingen tvil om, at dette er et meget betydelig funn på grunn av konsentrasjon av inskripsjoner og symboler fra den 2. Tempelperiode på ett eneste funnsted. Også den gode tilstanden, gjenstandene er bevart i, er sjeldent og svært spennende.

"The Antiquities Authority" fjernet raskt innskripsjonene fra området og begynte en komplisert bevaring og behandling for å beskytte de skjøre gjenstandene fra skade. Etter denne prosessen vil eksperter undersøke inskripsjonene og malerier nøye for å fastslå deres opprinnelse og mening, om det har noen. Funnet vil bli stilt ut i fremtiden, og bygging av ny barnehage vil snart gjenopptas.   