24.07.2014

Kina er Israels nye store støttespiller.

Mens Vestlige selskaper har trukket seg ut eller vurderer å trekke seg ut av Israel, står Kineserne klare til å fylle tomrommet.

Kineserne har på få år vokst til å bli en av Israels største handelspartnere. Selv om Amerikanerne har lagt begrensninger på Israelernes eksport av militærteknologi, er nettopp slikt utstyr noe, Kineserne er interessert i å kjøpe fra Israel.

Tettere samarbeid
De to landene har allerede utviklet et stadig tettere samarbeid om teknologiprosjekter. Handelen mellom de to landene har økt kraftig det siste tiåret - fra 3 milliarder dollar (18 mrd. kr) i 2005 til over 10 milliarder dollar (62 mrd. kr) i 2013.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Kina-er-Israels-nye-store-stottespiller-7645294.html#.U9A7RjWKASJ