16.11.2014

Er det sant, at Franske barn ikke får ADHD?

- Det stemmer, at svært få Franske barn får diagnosen ADHD, sier Heidi Aase.

Aase er psykolog og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Hun leder en pågående ADHD-studie, som undersøker barn, både når de er tre, og når de er åtte år gamle.

Studien avsluttes i 2016. Aase bekrefter det, statistikken viser: At mens 9 prosent av Amerikanske barn og mellom 3 og 5 prosent av Norske barn behandles med medisiner for sin ADHD, er det bare 0,5 prosent av barna i Frankrike, som får medisinsk behandling for ADHD.

På 10 år er antall barn, som medisineres for ADHD i Norge tredoblet. Slik er det ikke i Frankrike.

http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst/Er-det-sant-at-franske-barn-ikke-far-ADHD-7784921.html