09.09.2013

Krigsrisiko anses for lille.


Mens den amerikanske kongressen legger opp til å stemme over hvorvidt de skal gi presidenten fullmakt til å aksjonere i Syria, anser israelske ledere sjansen for en krig med Syria som liten. Forsvaret og etterretningstjenesten i Israel tror det er relativt «lav» sjanse for at Syria vil angripe Israel dersom USA angriper mål i Syria.

http://www.karmel.net/2013/09/09/nyhetssammendrag-09-september-2013/