19.09.2014

Iraks kulturarv ødelægges.

Mesopotamien – civilisationens vugge
I Oldtiden var det frugtbare land Mesopotamien, der lå mellem floderne Eufrat og Tigris, hjemsted for nogle af verdens ældste civilisationer. Sumererne omkring Ur og Uruk besad således den ældste veldokumenterede kultur.

Mesopotamien blev siden delt i Assyrien mod nord (omkring nutidens Mosul, Arbil og Tikrit) og Babylonien mod syd (omkring Bagdad og Basra).

http://denkorteavis.dk/2014/iraks-kulturarv-odelaegges/