10.10.2014

Hvad er Kristen Zionisme?

Selv om Kristen Zionisme i prinsippet kan leve uavhengig av endetidsforståelser, er det i praksis slik, at den desiderte majoriteten av Kristensionistene ser Israel og Jødenes hjemvending som nødvendige skritt på veien mot Armageddon.

Boka "Armageddon Halleluja!" har utløst debatter om Kristnes støtte til Israel. Gir det mening å si, at staten Israel har en plass i Guds plan for menneskene?

Henger Jødenes tilbakevending til Israel sammen med, at vi nærmer oss slaget ved Armageddon, Undergangen og Tusenårsriket? Det er flertallige utfordringer i samtalen om disse spørsmålene.

En av dem er begrepsbruken. I boka "Armageddon Halleluja!" bruker jeg benevnelsen «Kristne Zionister» for å definere Kristne, som tar randsoneposisjoner i samtalen om Israel og det Jødiske folkets rolle i historien.

Debatten i etterkant av utgivelsen har vist, at forståelsen av, hvem som er Kristen Zionist er broket. Jeg vil med dette presisere, hva jeg mener med begrepet.

http://www.dagen.no/Meninger/08/10/2014/Hva_er_kristen_sionisme-122240