09.10.2014

Sukkot.

Knap er Jom Kippur forbi, før det er Sukkot, Løvhyttefesten. Allerede fem dage efter Jom Kippur er det tid at have sin Sukka, Løvhytte, klar.

Helligdagen er omtalt i Torah: Man skal i syv dage bo i Løvhytter for at mindes, hvordan Moses førte det Jødiske folk gennem ørkenen og væk fra Ægypten.

Traditionelt udlægger man dette ritual som et symbol på, at man skal stole på Guds omsorg frem for materielle goder. Sukkot er samtidig en høstfest; i Templets tid for 2000 år siden bragte man særlige ofre af det høstede på denne tid.

http://www.mosaiske.dk/religion/h-jtider/sukkot