07.10.2014

Profetisk helg på Gavelstad Gjestegård avsluttet.

På det avsluttende møtet på en meget vellykket Profetisk Helg på Gavelstad talte Ordet og Israels reisesekretær Charles Hansen over Esekiel 36:24-36.

Alle temaene på denne Profetiske helg var hentet fra Esekiel kapitel 36. Følgende deltok med forkynnelse: Vår reisesekretær, Pastor Gordon Tobiassen, vår Fylkessekretær Kristian Fagerli; Pastor David Østby samt Charles Hansen.

Sofia Kuperman, Messiansk Jøde bosatt i København, avga sitt vitnesbyrd og holdt det musikalske foredraget ”Min musikalske reise gjennom Jødedommen”.

Charles Hansen holdt sin tale over Esekiel 36:24-38: "Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere."

"Så vil jeg kalle på kornet og gjøre grøden rik, hungersnød skal ikke komme over dere. Jeg vil øke trærnes frukt og markens grøde, så dere ikke mer skal lide hån blant hedningefolkene på grunn av sult. Da skal dere minnes deres onde ferd og deres gjerninger, som ikke var gode. Og dere skal vemmes ved dere selv for deres misgjerninger og for deres avskyelige gjerninger."

"Ikke for deres skyld gjør jeg det, sier Herren Herren, det skal dere vite! Dere skulle skjemmes og skamme dere over deres ferd, Israels hus! Så sier Herren Herren: Den dagen jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen."

"Det landet som var lagt øde, skal bli dyrket, det som lå der som en ørken for øynene på hver mann som gikk forbi."

"Da skal de si: Dette landet, som var lagt øde, er blitt som Edens hage. Og de byene, som var herjet og ødelagt og revet ned, er gjenreist og har fått murer."

"Og de folkene, som blir igjen rundt omkring dere, skal kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det, som var revet ned, og plantet det landet, som var ødelagt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det."

"Så sier Herren Herren: Også i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, så jeg gjør det for dem: Jeg vil gjøre det så rikt på folk som en saueflokk. Som en hellig hjord, som Jerusalems hjord på dets høytider, slik skal de ødelagte byene bli fulle av menneskeskarer. Og de skal kjenne at jeg er Herren."

http://www.ordetogisrael.no/index.php?id=view-news&news_id=2051