02.10.2014

Vesten og Russland.

I stedet for konfliktområde mellom øst og vest kan Ukraina bli broen mellom øst og vest.

La både Russisk språk og Ukrainsk være fullverdige offisielle språk i landet, og foren østlig hjernekraft med vestlig innovasjon. 

Ukraina er i krise. Konflikten kan uten tvil ha potensial i seg til å eskalere til storkrig. Den kjente statsviteren ved Harvard Universitetet, Samuel P. Huntington, skrev i boken "The Clash of Civilizations", at Ukraina som møtepunktet mellom øst og vest kan bli sentrum for ny konflikt.

Men må det bli slik? Må Russland bli en fiende? '

http://www.dagen.no/Meninger/01/10/2014/Vesten_og_Russland-119777