17.03.2015

Volden virker, men hvem vil ha krig?

Vil du ha krig? Eller vil du fred? Dette er, hvor de, som mener, de tilhører den fremste intelligentsiaen, plasserer Norge og Europas nye tilstand med terror på innsiden av våre grenser.

I Oslo redaktørforening var det ren appeasment-stemning i går under debatten ”Virker volden”. De ”gode” tror standhaftig på den positive dialogens vei, i går anført av han, som ble skutt i 1993, William Nygaard. Vi andre, som mener, vi har satt oss inn i ”partiprogrammene” til Moskeer og bevegelser, tror ikke på mer av det samme. Dermed er vi krigshissere?

Redaktører flest ser ikke ut til å ha basiskunnskap om Islam eller Moskeer og bevegelsers ideologi. Det er (igjen) min opplevelse etter gårsdagens debatt på årsmøtet til Oslo redaktørforening. Debatten stamper i samme grøft som for ni år siden, da vi hadde Muhammedkrisen. Vi, som påpeker faktiske problematiske forhold knyttet til Islam og deres fortalere, er visstnok selve problemet.

http://www.rights.no/2015/03/volden-virker-men-hvem-vil-ha-krig/