03.04.2015

Der tales hele tiden om at skabe bedre integration – men meget tyder på, at det går den modsatte vej.

I politisk korrekte miljøer har det altid heddet sig, at skellene mellem Danskere og indvandrere gradvis ville blive udvisket. Man ville komme til at hænge bedre og bedre sammen og blive mere og mere lig hinanden. Integrationen ville gå sin sejrsgang.

Men det står efterhånden temmelig klart, at det er ønsketænkning. Nye tal understreger dette. Tallene drejer sig om, hvor meget indvandrere/efterkommere og Danskere gifter sig med hinanden.

Hvis de politisk korrekte teorier var korrekte, skulle det jo ske stadig hyppigere. Men det sker tværtimod stadig sjældnere. Der er en voksende opsplitning af befolkningen.

Tallene kommer fra Danmarks Statistik, og de er bragt frem af DR’s Undersøgende Databaseredaktion.

http://denkorteavis.dk/2015/danmark-splittes-op-en-stadig-mindre-del-af-indvandrere-og-efterkommere-gifter-sig-med-danskere/