21.06.2014

Justert UNESCO-
utstilling åpnet i Paris.UNESCOs omstridte utstilling om Jødenes tilknytning til Israel er åpnet i Paris etter at ordet «Israel» er fjernet og avsnittet om Jødiske flyktninger fra Arabiske land er tatt bort. 

Nok en gang har UNESCO gitt etter for Arabisk press for å kunne åpen den store utstillingen om Jødenes mangeårige bånd til landet Israel.

Av frykt for boikott fra de Arabiske medlemslandene i FN-organisasjonen er opplysninger om Jødiske flyktninger fra Arabiske land tonet ned og ordet Israel fjernet fra tittelen på utstillingen.

Mens den opphavlige tittelen var «Det jødiske folks 3.500 års relasjoner til landet Israel», er ordene «landet Israel» byttet ut med «Det hellige land».

http://www.dagen.no/Nyhet/20/06/2014/Justert_UNESCO-
utstilling_åpnet_i_Paris-83363