20.06.2014

Oprøret i Irak forsoner Iran med London.

Tøbrud: Storbritannien genåbner sin ambassade i Teheran tre år efter, at den blev stormet af Iranske demonstranter. Det politiske tøbrud er et signal til Irak.

»Min fjendes fjende er min ven.« Ordsproget holder stadig i Mellemøsten, hvor det Sunni-Muslimske oprør i Irak har ført til et tøbrud i det ellers dybfrosne forhold mellem Storbritannien og Iran.

Forholdet mellem de to lande nåede et lavpunkt i 2011, da unge militante Iranere råbte »død over England« og stormede den Britiske ambassade i Teheran.

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/international/ECE6813977/oproeret-i-irak-forsoner-iran-med-london/