27.02.2015

Det tager kun få generationer, før indvandrerne er i flertal.

På kun ti år, fra 2001 til 2011, steg antallet af Muslimer i England og Wales til næsten det dobbelte. I 2001 var der 1,55 millioner Muslimer i England og Wales. Det tal var i 2011 vokset til 2,71 millioner. I dag i 2015 synes det rimeligt at tro, at tallet må ligge tæt ved 3 millioner. Under alle omstændigheder er der tale om en meget kraftig stigning.

Gruppen af Muslimer er desuden yngre i gennemsnit sammenlignet med de oprindelige Englændere og Walisere, og den vil derfor alene af den grund vokse hurtigere end de indfødte, hvis man kan kalde dem det.

http://denkorteavis.dk/2015/det-tager-kun-fa-generationer-for-indvandrerne-er-i-flertal/