23.04.2015

De mystiske planetpletter forvirrer forskerne.

NASA vet verken, hva de er, eller hvor de kommer fra.
Mellom Mars og Jupiter ligger den mindre kjente dvergplaneten Ceres. Den ble oppdaget i 1801 - hele 129 år før Pluto - og er en av fem dvergplaneter, som er anerkjent av NASA.

http://www.dagbladet.no/2015/04/22/nyheter/vitenskap/ceres/dvergplanet/38788595/